RESUME

 
Professional ​
info​​

         นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ  ชื่อเล่น  เอ๋

เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2529  อายุ 33 ปี 4 เดือน

จบการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู คศ.1   

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา       

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 18 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Skills

FLASH

MS-Office

Work​
experience​
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

​2562 - ปัจจุบัน

 

ครู คศ. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

​2560 - 2562

 

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

โรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)

​2557 - 2560

 

ครูอัตราจ้าง 

Languages
Python
Education
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

โรงเรียนนารีนุกูล 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

Follow me

© 2023 by Atchara K.
Proudly created with Wix.com

 

Call

T: 038-669383

  • Facebook Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now